วาระการประชุมเดือนตุลาคม 2561

โพสต์11 ต.ค. 2561 00:01โดยBori PATO   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2561 00:21 โดย นางนิราพร โสดาวิชิต ]


กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


๑.การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๑   

.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

๓. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้เขตสุจริต) และศึกษาดูงาน  สพป.ขอนแก่น เขต ๑ / เขื่อนอุบลรัตน์  (๑๙- ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ĉ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
17 ต.ค. 2561 07:36
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
17 ต.ค. 2561 07:40
Comments