ติดต่อ-สอบถามCONTACT  US
ที่ตั้ง ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 0-4281-3112 -4 , โทรสาร. 0-4281-1697
E-mail : develop@loei1.go.th
Website : develop.loei1.go.th
Comments