โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562

โพสต์11 มิ.ย. 2562 07:42โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2562 00:15 ]
       โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วันที่ 6-9 มิ.ย.2562 ที่ผ่านมา โดยมี ท่านดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยผู้บริหารและคณะครูทุกท่านได้นั่งสมาธิภาวนา เพื่อนำพระพุทธศาสนาไปพัฒนานิสัยให้กับลูกศิษย์ ให้เป็นคนเก่ง ดี มีศีลธรรมต่อไป
       
ภาพกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562

Comments