กิจกรรมล่าสุดของไซต์

16 พ.ย. 2563 00:48 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข บุคลากร : Personel
16 พ.ย. 2563 00:46 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ นายรัฐอิสรา กงวงษ์.jpg กับ หน้าแรก
16 พ.ย. 2563 00:46 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ DSC_5923-removebg-preview.png กับ หน้าแรก
16 พ.ย. 2563 00:43 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ รูปภาพ1.jpg กับ หน้าแรก
13 ก.ค. 2563 01:04 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ นางนิราพร โสดาวิชิต (1).pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 01:03 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางนิราพร โสดาวิชิต.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
10 ก.ค. 2563 06:52 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ ดร รอง.jpg กับ ขั้นตอนการให้บริการ
10 ก.ค. 2563 06:50 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข ขั้นตอนการให้บริการ
10 ก.ค. 2563 06:46 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ OBEC AWARD_2563.pdf กับ ขั้นตอนการให้บริการ
10 ก.ค. 2563 06:43 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ 2854.pdf จาก ขั้นตอนการให้บริการ
10 ก.ค. 2563 06:43 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ 2854.pdf กับ ขั้นตอนการให้บริการ
10 ก.ค. 2563 06:43 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ 2854.pdf จาก ขั้นตอนการให้บริการ
10 ก.ค. 2563 06:43 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ 2854.pdf กับ ขั้นตอนการให้บริการ
10 ก.ค. 2563 06:39 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ 2854.pdf จาก ขั้นตอนการให้บริการ
10 ก.ค. 2563 06:39 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ 2854.pdf กับ ขั้นตอนการให้บริการ
10 ก.ค. 2563 06:38 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ รางวัลคุรุสภา63.pdf กับ ขั้นตอนการให้บริการ
10 ก.ค. 2563 06:22 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข ขั้นตอนการให้บริการ
10 ก.ค. 2563 06:21 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ QR code กลุ่มพัฒนาครู เลย1.jpg กับ ขั้นตอนการให้บริการ
10 ก.ค. 2563 06:09 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข หน้าแรก
10 ก.ค. 2563 06:02 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 อัปเดต ต้อม.jpg
10 ก.ค. 2563 06:01 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ ต้อม.jpg กับ หน้าแรก
10 ก.ค. 2563 05:20 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
10 ก.ค. 2563 05:19 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
10 ก.ค. 2563 05:14 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ รูปรองยืน.jpg กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
10 ก.ค. 2563 05:14 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ ดร รอง.jpg กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure

เก่ากว่า | ใหม่กว่า