กิจกรรมล่าสุดของไซต์

26 มี.ค. 2564 06:37 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563 ระดับสำนักงานเขต
26 มี.ค. 2564 06:35 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563 ระดับสำนักงานเขต
26 มี.ค. 2564 06:33 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563 ระดับสำนักงานเขต
26 มี.ค. 2564 01:39 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ S__2064528.jpg กับ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563 ระดับสำนักงานเขต
26 มี.ค. 2564 01:39 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สร้าง รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563 ระดับสำนักงานเขต
26 มี.ค. 2564 01:24 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข บทความไม่มีชื่อ
26 มี.ค. 2564 01:24 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข บทความไม่มีชื่อ
26 มี.ค. 2564 01:22 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ 159594.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
26 มี.ค. 2564 01:22 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ 159462.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
26 มี.ค. 2564 01:22 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ 159399.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
26 มี.ค. 2564 01:22 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สร้าง บทความไม่มีชื่อ
18 ก.พ. 2564 19:41 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ พลเรือนสพป.ลย (2).pdf กับ ประกาศการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563
18 ก.พ. 2564 19:41 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 อัปเดต ประกาศข้าราชการพลเรือนดีเด่น63.pdf
18 ก.พ. 2564 19:37 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข ประกาศการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563
18 ก.พ. 2564 19:35 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ ประกาศข้าราชการพลเรือนดีเด่น63.pdf กับ บทความไม่มีชื่อ
18 ก.พ. 2564 19:35 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สร้าง บทความไม่มีชื่อ
18 ก.พ. 2564 19:34 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ ประกาศข้าราชการพลเรือนดีเด่น63.pdf กับ บทความไม่มีชื่อ
18 ก.พ. 2564 19:34 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สร้าง บทความไม่มีชื่อ
15 ก.พ. 2564 19:35 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ 119562231_3060746787364349_794676272740014408_n.jpg กับ การพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
15 ก.พ. 2564 19:35 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สร้าง การพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
15 ก.พ. 2564 18:58 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 145160.jpg กับ ผู้อำนวยการสำนักงาน สก.สค. จังหวัดเลย จัดพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563
15 ก.พ. 2564 18:58 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 145159.jpg กับ ผู้อำนวยการสำนักงาน สก.สค. จังหวัดเลย จัดพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563
15 ก.พ. 2564 18:58 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 145158.jpg กับ ผู้อำนวยการสำนักงาน สก.สค. จังหวัดเลย จัดพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563
15 ก.พ. 2564 18:58 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต 145157.jpg
15 ก.พ. 2564 18:58 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ผู้อำนวยการสำนักงาน สก.สค. จังหวัดเลย จัดพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563

เก่ากว่า | ใหม่กว่า