กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 ก.พ. 2564 18:51 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก
15 ก.พ. 2564 18:50 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก
15 ก.พ. 2564 18:50 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก
15 ก.พ. 2564 18:47 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 145156.jpg กับ หน้าแรก
15 ก.พ. 2564 06:41 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ tom1.jpg กับ บุคลากร : Personel
15 ก.พ. 2564 06:41 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ tom.jpg กับ บุคลากร : Personel
15 ก.พ. 2564 06:23 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข การเรียนรู้สภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
15 ก.พ. 2564 06:21 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ 119177320_3051227358316292_3208740142191698380_n.jpg กับ การเรียนรู้สภาพจริงก่อนแต่งตั้ง
15 ก.พ. 2564 06:21 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ 119172612_3051227471649614_5877228899798048024_n.jpg กับ การเรียนรู้สภาพจริงก่อนแต่งตั้ง
15 ก.พ. 2564 06:19 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สร้าง การเรียนรู้สภาพจริงก่อนแต่งตั้ง
15 ก.พ. 2564 06:10 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข อบรมการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา สพป.ลย.1 ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. -18 ก.ย. 2563
15 ก.พ. 2564 06:04 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 อัปเดต 119774014_3060747014030993_4374781482885999597_n.jpg
15 ก.พ. 2564 06:04 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 อัปเดต 119655118_3054515991320762_4177905783479567383_o.jpg
15 ก.พ. 2564 06:04 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 อัปเดต 119599562_3057476921024669_5080205754539251457_n.jpg
15 ก.พ. 2564 06:04 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 อัปเดต 119566270_3057476764358018_3854115050672373337_o.jpg
15 ก.พ. 2564 05:59 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ 119774014_3060747014030993_4374781482885999597_n.jpg กับ อบรม
15 ก.พ. 2564 05:58 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ 119662621_3061857197253308_2633546504098113844_o.jpg กับ อบรม
15 ก.พ. 2564 05:58 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ 119655118_3054515991320762_4177905783479567383_o.jpg กับ อบรม
15 ก.พ. 2564 05:58 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ 119599562_3057476921024669_5080205754539251457_n.jpg กับ อบรม
15 ก.พ. 2564 05:58 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ 119566270_3057476764358018_3854115050672373337_o.jpg กับ อบรม
15 ก.พ. 2564 05:58 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ 119562231_3060746787364349_794676272740014408_n.jpg กับ อบรม
15 ก.พ. 2564 05:58 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ 119514024_3060827680689593_3026050154514722438_o.jpg กับ อบรม
15 ก.พ. 2564 05:58 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ 119461660_3060746650697696_3192257024056540169_n.jpg กับ อบรม
15 ก.พ. 2564 05:58 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ 119457643_3054493701322991_3258204449663206884_n.jpg กับ อบรม
15 ก.พ. 2564 05:56 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ 119435394_3060746580697703_6371592449272870277_n.jpg กับ อบรม