กิจกรรมล่าสุดของไซต์

6 เม.ย. 2561 01:52 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก
6 เม.ย. 2561 01:51 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
6 เม.ย. 2561 01:50 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 72v94.png กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
6 เม.ย. 2561 01:47 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ เลย-1.png กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
6 เม.ย. 2561 00:03 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข่าวจากกลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6 เม.ย. 2561 00:02 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง group
6 เม.ย. 2561 00:02 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข news-group
6 เม.ย. 2561 00:01 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง news-group
5 เม.ย. 2561 22:51 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข e-news
5 เม.ย. 2561 22:51 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง e-news
5 เม.ย. 2561 22:48 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง File Sharing for Agent
5 เม.ย. 2561 22:47 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง Downloads Programs
5 เม.ย. 2561 22:47 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม
5 เม.ย. 2561 22:46 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข e-files
5 เม.ย. 2561 22:46 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง e-files
5 เม.ย. 2561 22:45 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข บันทึกการปฏิบัติงาน : Work
5 เม.ย. 2561 22:45 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข กำกับ ติดตาม : To-DOs
5 เม.ย. 2561 19:18 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข e-files
5 เม.ย. 2561 19:18 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง e-files
5 เม.ย. 2561 19:15 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข To-DOs : กำกับ ติดตาม
5 เม.ย. 2561 19:14 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง to-dos
5 เม.ย. 2561 19:14 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข work - บันทึกการปฏิบัติงาน
5 เม.ย. 2561 19:14 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง work
5 เม.ย. 2561 19:13 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข บุคลากร : Personel
5 เม.ย. 2561 19:13 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง personel