กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 ก.ค. 2563 05:14 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ 74338.jpg กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
10 ก.ค. 2563 05:05 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข หน้าแรก
10 ก.ค. 2563 05:00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
10 ก.ค. 2563 04:55 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
10 ก.ค. 2563 04:51 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
10 ก.ค. 2563 04:46 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ ดร รอง.jpg กับ บุคลากร : Personel
10 ก.ค. 2563 04:45 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
10 ก.ค. 2563 04:43 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
10 ก.ค. 2563 04:41 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
10 ก.ค. 2563 04:36 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ 74338.jpg กับ บุคลากร : Personel
10 ก.ค. 2563 04:26 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
10 ก.ค. 2563 04:23 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
10 ก.ค. 2563 04:09 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ รูปรองยืน.jpg กับ บุคลากร : Personel
10 ก.ค. 2563 01:20 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข หน้าแรก
10 ก.ค. 2563 01:17 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข หน้าแรก
10 ก.ค. 2563 01:10 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข หน้าแรก
1 ก.ค. 2563 19:49 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 3420100006419.jpg กับ หน้าแรก
12 ก.ค. 2562 00:21 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข แผน
12 ก.ค. 2562 00:21 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข แผน
12 ก.ค. 2562 00:20 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สร้าง ประจำปี 2562
12 ก.ค. 2562 00:19 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข ประจำปี 2561
12 ก.ค. 2562 00:19 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข ประจำปี 2561
12 ก.ค. 2562 00:16 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
12 ก.ค. 2562 00:16 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
12 ก.ค. 2562 00:16 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สร้าง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี