หน้าแรก

อบรมธรรมะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี 2562 สพป.เลย เขต 1

งานวันครู ครั้งที่ 64 ปี 2563 สพป.เลย เขต 1

อบรมครูผู้ช่วยระบบ TEPE Online ปี 2562


ข่าวจาก-กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ระเบียบวาระประชุมผู้บริหารประจำเดือน

 • บทความไม่มีชื่อ ผลการพิจารณาคัดลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563
  ส่ง 18 ก.พ. 2564 19:33 โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1
 • วาระประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE  Online                    ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้เปิดหล ...
  ส่ง 12 ธ.ค. 2561 18:46 โดย นางนิราพร โสดาวิชิต
 • วาระประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 วิสัยทัศน์  (Vision) มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ก้าวทันยุคไทยเลย ๔.๐พันธกิจ  (Mission)1. สนับสนุนนโยบายขององค์กร ให้เป็นไปอย ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2561 19:24 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • วาระการประชุมเดือนตุลาคม 2561 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา๑.การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๑   ๒.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัต ...
  ส่ง 17 ต.ค. 2561 00:21 โดย นางนิราพร โสดาวิชิต
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »