อบรมการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา สพป.ลย.1 ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. -18 ก.ย. 2563